Chrámový pěvecký sbor Slušovice

Akce

Aktuálně :

Program, který jsme uvedli při slavnostní poutní mši svaté v neděli 25.6.2017 v 10:30  :

J.S Bach : Jesus bleibet meine Freude                                                                                  

Zd. Lukáš : Rozsvěť v srdcích našich

C.Saint-Saens : Ave Maria

C.Saint-Saens : Ave Verum

C.Franck : Panis angelicus

 Sóla zpíval : Karel Smutný

Akce minulé:

V neděli 14.5.2017.v 16 hod v kostele sv.Filipa a Jakuba ve Zlíně jsme zpívali                                               spolu s pěveckým sborem Dvořák   REQUIEM od W.A. Mozarta

Velikonoce:   Vít Petrů:  Nastalo jitro
                     A.Michna z Otradovic:  Píseň o vzkříšení Páně
                     Camille Saint-Saens :  Tollite hostias
                     W.A.Mozart :  Ave verum
Velký pátek : Jacob Handl : Ecce quomodo moritur
                      T.L.de Victoria : Popule meus
                      Jak dobrý je Pán
Rok 2016 :
Vánoce : J.J.Ryba : Česka mše vánoční
Adventní koncert  – neděle  18.12.2016 v 18:30 hodin.
Program : Skladby J.S.Bacha, A. Vivaldiho a W. A.Mozarta
                     v podání sólistů
                     J.J.Ryba : Česka mše vánoční
Velikonoce :   Zd.Fibich : Missa Brevis
Pouť  :   F.Zach : Salve Regina
               C. Saint-Saens :  Ave verum,  Ave Maria

Rok 2015 :
Vánoce :  Jiří Pavlica : Missa Brevis
Tuto mši jsme pak ještě zpívali v neděli 3.1.2016  ve Vizovicích
a 27.1.2016 v Zádveřicích.
 
Adventní koncert  -  sobota 19.12.2015 v 17 hodin.
                    Program : Jiří Pavlica : Missa Brevis
                     Spoluúčinkoval : Chrámový sbor sv.Diviše z Horní Lhoty
                                                          Collegium Musicum Zlín a sólisté
Rok 2014 :
Vánoce:  J.J.Ryba :  Česká mše vánoční
Adventní koncert v sobotu 20.12.2014 v 17 hodin.
Program : A.Vivaldi : Gloria
                     J.J.Ryba :  Česká mše vánoční
                    Spoluúčinkovali :  Collegium Musicum Zlín a sólisté
Velikonoční program: A.Vivaldi : Gloria  (části)
Při slavnostní poutní bohoslužbě v neděli 22.6.2014 v 9:30 hod jsme zazpívali 4 části ze skladby Gloria od Antonia Vivaldiho.
 
Rok 2013 :
Vánoce : Edmund Pascha – Harmonia pastoralis
Zpívali jsme při slavnostních bohoslužbách na Štědrý den ve 22 hod a
na Boží hod v 9:30 hod. V neděli 5.1.2014  jsme hostovali při mši svaté ve Vizovicích.
Velikonoce : Franz Schubert – Mše G dur
 Koncem června jsme se zúčastnili setkání pěveckých sborů v Luhačovicích.

Rok 2012 :
Vánoce :  J.J.Ryba : Česká mše vánoční
Zpívali jsme ji jednak při vánočních  bohoslužbách va Slušovicích, pak
v pátek 4. 1. 2013 v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích Ve Zlíně a v neděli 6.1.2013 při mši ve Vizovicích.
 
Ve středu 28.11.2012 jsme vystupovali v programu při slavnostním otevření opravené SOKOLOVNY ve Slušovicích. Zpívali jsme lidové písně.
 
V sobotu 29.září 2012 jsme se účastnili Svatováclavských slavností v Novém Hrozenkově. Při mši jsme zpívali části z Vivaldiho  Gloria.

Koncerty duchovní hudby

Luhačovice, kostel sv. Rodiny   14. 4. 2012 v 19.00

Zádveřice, kulturní dům               15. 4. 2012  v 15.00

Program:
Antonio Vivaldi: Gloria
Jiří Pavlica: Missa brevis
Účinkující:
Chrámový pěvecký sbor Slušovice
Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka Luhačovice
Komorní orchestr města Blanska
Sólisté: Lenka Rafajová, Dagmar Garguláková – soprán
              Karel Smutný – bas
Sbormistr: Jiří Šon
Dirigent: Zdeněk Nádeníček
Velikonoce : Antonio Vivaldi : Gloria
Provedením vybraných částí jsme přispěli k slavnostnímu rázu mše
svaté v  9:30 o velikonoční neděli.

Rok 2011 :

Vánoce : F. X. Brixi – Missa pastoralis

Koncerty duchovní hudby

  4. 12. 2011 v 15.00 -  Jedovnice, kostel sv. Petra a Pavla
  4. 12. 2011 v 18.00 -  Klášter Narození Panny Marie ve Vranově u Brna 
10. 12. 2011 v 16.00 – Vizovice,  Farní kostel sv. Vavřince
Program:
F. X. Brixi – Missa pastoralis
J. Pavlica – Missa brevis
Účinkuje:
Komorní orchestr města Blanska a Chrámový sbor Slušovice

Pouť :

Ludovico da Viadana ( 1564-1645) : Exultate justi  (Žalm 32)
Jan Zach   (1699-1733)   : Salve Regina (Zdrávas královno)
W.A Mozart (1756-1791  : Ave verum corpus

Velikonoční program :

J.Slimáček : Ave Maria
 Georg Fridrich Händel :  Hallejujah z oratoria  Mesiáš
 Zd.Lukáš :  Rozsvěť v srdcích našich

Chrámové koncerty

V neděli   6. 3. 2011 v 16.00  v  kostele  Narození sv. Jana Křtitele ve  Slušovicích

a

v sobotu  19. 3. 2011 v 15.00  v  kostele  sv. Martina v  Blansku

Program:
1. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum
2. Johann Sebastian Bach: Jesus bleibet meine Freude
3. Georg Friedrich Händel: How beautiful are the feet
4. Antonio Vivaldi: Domine Deus
5. Georg Friedrich Händel: Concerto grosso č. 1 G dur, op. 6
6. César Franck: Panis angelicus
7. Jiří Pavlica: Missa brevis
Účinkující:

Sólisté: Lenka Rafajová – soprán (3, 4, 7),

Karel Smutný – baryton (7),

Václav Wallinger, Jiří Brychta – housle (5),

Karolína Pytelová – flétna (4),

Ondřej Kratochvíl – violoncello (4),

Michal Vilím – varhany (6),

Jiří Šon – cembalo, varhany (3, 5, 7),

Chrámový pěvecký sbor ve Slušovicích,

sbormistr Jiří Šon,

Komorní orchestr města Blanska ,

dirigent Zdeněk Nádeníček

Rok 2010 :

Vánoce :

Při slavnostních bohoslužbách na Štědrý den ve 22 hod a na Boží hod vánoční v 9.30 zazněla skladba od současného primáše cimbálové muziky Hradišťan

Jiřího Pavlicy : MISSA BREVIS

Části :     Kyrie,  Gloria,  Credo,  Sanctus,  Benedictus,  Agnus Dei

V neděli 9.1.2011 jsme vánoční program zopakovali  při mši sv. ve Vizovicích.

Koncert v Kostelci u Kyjova

se uskutečnil v neděli 10.října 2010 v 15:00 v tamním kostele. Na program byly kromě sólových skladeb v podání Lenky Rafajové tyto sborové skladby:                                                                        

Johan Seb. Bach : Jesus bleibet meine Freude                                                                     Anonymus             : Alta Trinita Beata                                                                                       Cesar Franck        : Panis Angelicus                                                                                Charles Gounod : Messe solennelle de Sainte-Cécile

Program zpívaný na poutní mši svaté:

Johan Seb. Bach : Jesus bleibet meine Freude,  Anonymus : Alta Trinita Beata, Cesar Franck : Panis Angelicus,  Zdeněk Lukáš : Hle, dotkl se úst mých

Koncert ve Slušovicích:

V neděli  2. května 2010 jsme uspořádali první samostatný koncert v našem kostele ve Slušovicích. Kromě drobných skladeb zpívaných našimi sólisty, jsme uvedli poprvé celou mši Messe solennelle de Sainte-Cécile od Charlese Gounoda.

Velikonoční program 2010:

Adam Michna z Otradovic: Píseň o vzkříšení Páně, Vít Petrů: Nastalo jitro, den třetí (Popelka nazaretská),  Camille Saint-Saens: Ave verum, Ave Maria  a  Jeremiah Clarke: Te Deum.

Na přátelském posezení sboru v pátek 8.1.2010 náš dosavadní sbormistr Karel Smutný předal symbolicky taktovku Jiřímu Šonovi, který tímto roli sbormistra od něho převzal.

Karel Smutný řídil chrámový sbor dlouhých 18 let. Za jeho obětavou práci a za trpělivost s námi mu patří náš veliký dík!

Vizovice:

V neděli 3.1. jsme s Českou mší vánoční Jana Jakuba Ryby hostovali při mši svaté ve Vizovicích.

Rok 2009:

K oslavě vánoc jsme přispěli provedením České mše vánoční Jana Jakuba Ryby na Štědrý den při půlnoční a na Boží hod při hrubé mši svaté.

V neděli 21. června přislavnostní poutní mši svaté v 10.30 jsme zazpívali:
Charles Gounod: Messe solennelle de Sainte-Cécile.
Části :  Kyrie,  Gloria,  Benedictus,  Agnus

Velikonoce: při slavnostních bohoslužbách o velikonoční neděli jsme zpívali Píseň o vzkříšení Páně od Adama Michny z Otradovic a vybrané části ze mše Charlese Gounoda: Messe solennelle de Sainte-Cécile

Vánoční program jsme zopakovali v neděli 4. ledna při mši svaté ve Vizovicích.

Rok 2008:

Při slavnostních vánočních bohoslužbách na Štědrý den ve 22:00 hod a na Boží hod v 10:30 jsme zpívali :

Adam Michna z Otradovic: Bůh se nám dnes narodil

František Xaver  Brixi: Missa Pastoralis in D

V září jsme opět zahájili novou pěveckou sezónu.

V neděli 22. 6. 2008 jsme účinkovali při slavnostních poutních bohoslužbách.

V úterý 6. května 2008 jsme svou  účastí podpořili našeho varhaníka Jirku Šona při  jeho absolventském koncertě v chrámu sv. Michala v Olomouci. Blahopřejeme!

O velikonoční neděli jsme při ranní i hrubé  mši svaté zpívali Mši F-dur Františka Picky.

V neděli 13. ledna 2008 jsme účinkovali na koncertě v kostele v Zádveřicích spolu s chrámovým sborem ze Zádveřic. Zpívali jsme několik částí České mše vánoční od J. J. Ryby a dvě části Loutny české od Adama Michny z Otradovic.

S naším vánočním programem jsme  účinkovali 6. ledna 2008 ve Fryštáku při nedělní mši svaté.

Rok 2007:

Při slavnostních bohoslužbách o vánocích 2007 jsme zpívali výběr z České mše vánoční J. J. Ryby „Hej, mistře“.

V neděli 2. prosince 2007 v 15.00 jsme zpívali na adventním koncertě v kostele v Zádveřicích.

V sobotu 13. října 2007 jsme se zúčastnili festivalu duchovní hudby v Ústí nad Orlicí.