Chrámový pěvecký sbor Slušovice

Hledáme nové zpěváky


Máte rádi hudbu?    Zpíváte rádi?

Přijďte mezi nás!

Chrámový sbor hledá nové zpěváky!

Zkoušíme každé pondělí v 19:30 na faře.